enen
O NÁS
GALERIE
KONTAKTY
o nás


…… i n d i v i d u á l n í   a   h a r m o n i c k ý ……

takové jsou dva hlavní rysy interiérového designu studia DESIGN OF SABA. Studio nabízí vedle designového návrhu také jeho kompletní realizaci. U některých projektů se osvědčuje osvěžující doplnění o sezónní restyling.

V případě zájmu studio provádí také posouzení a vytvoření designu exteriéru a okolí staveb soukromého i veřejného rázu, včetně koordinace při realizaci.

Designový návrh je zpracován vždy na základě osobní konzultace s klientem. Odpovídá funkčním požadavkům, zvolenému stylu a má svůj vlastní kreativní koncept.

Navíc designový návrh vždy obsahuje   i n d i v i d u á l n í   rozměr a vyladění prostoru, které je jednoznačně spojené s osobou uživatele. V závislosti na základní funkci daného prostoru jde o to, aby se v něm jeho zcela konkrétní uživatel, uživatelé či návštěvníci cítili uvolněně, podnětně, s a m i   s e b o u.

Designový interiérový návrh studia DESIGN OF SABA vychází z důrazu na harmonizaci celého prostoru. Pracuje se mimo jiné s osvědčenými prvky staročínského systému feng shuei.

H a r m o n i c k ý   p r o s t o r   r o v n á   s e   z d r a v ý   p r o s t o r .